Vòng ngọc tự nhiên PNJ-55844 Ni 60 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

0971.730.132