Vòng ngọc tự nhiên PNJ-91265 Ni 50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ