Vòng ngọc xanh đậu biếc PQ3012 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ