Vòng ngọc xanh trắng đẹp mắt PQ542 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ