Vòng tay nam đẹp PQ970 ni 65-66 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ