Vòng tay ngọc đeo Tết Ni 55-56 PQ3239 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ