Vòng trắng vân xanh trong PQ502 ni 54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ