Nhẫn Nam Cẩm Thạch Hoa Hướng Dương N04 Ni 23.5 Bản 16.5li