Nhẫn Nam Cẩm Thạch Sang Trọng N18 Ni 21.5 Bản 13li