Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vân Bông Lúa N17 Ni 18 Bản 13li