Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vân Ca Cao Nhạt N29 Ni 23.5 Bản 16.5li