Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vân Cà Phê Sữa N02 Ni 19.5 Bản 9li