Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vân Gỗ Rừng N16 Ni 21.5 Bản 14li