Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vân Nâu Xám N07 Ni 20.5 Bản 10.5li