Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vân Vàng Bơ N25 Ni 23 Bản 16.5li