Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vuông Trắng Sữa N22 Ni 21 Bản 17.5li