Nhẫn Cẩm Thạch Điểm Xanh Tảo Biển N75 Ni 18 Bản 9li