Nhẫn Cẩm Thạch Màu Trầm Hương N68 Ni 18.5 Bản 11li