Nhẫn Cẩm Thạch Phong Cách Bắc Âu N52 Ni 20 Bản 9.5li