Nhẫn Cẩm Thạch Trắng Đục Cách Điệu N94 Ni 18.5 Bản 8li