Nhẫn Cẩm Thạch Vân Nâu Ca Cao N88 Ni 16.5 Bản 10.5