Nhẫn Cẩm Thạch Vân Xanh Lá Kim N72 Ni 20 Bản 8.5li