Nhẫn Cẩm Thạch Vân Xanh Rêu Phong N73 ni 20 bản 8.5li