Nhẫn Cẩm Thạch Vân Xanh Rừng Thông N57 Ni 18 Bản 11li