Nhẫn Cẩm Thạch Vàng Hoa Mặt Trời N120 Ni 18.5 Bản 8li