Nhẫn Cẩm Thạch Xanh Lơ Điểm Xuyến N100 Ni 19 Bản 8.5li