Nhẫn Cẩm Thạch Xanh Lơ Dịu Dàng N119 Ni 19 Bản 7li