gtag('config', 'AW-717057461'); Nhẫn Cẩm Thạch Xanh Tươi Mát N64 Ni 20.5 Bản 12li