Nhẫn Nam Cẩm Thạch Ánh Xanh Nhẹ N41 Ni 21.5 Bản 12li