Nhẫn Nam Cẩm Thạch Nâu Gợn Sóng N45 Ni 21.5 Bản 13.5li