Nhẫn Nam Cẩm thạch Sang Trọng N53 ni 18.5 bản 10li