Nhẫn Nam Cẩm Thạch Sơn Thủy Vuông N127 Ni 19.5 Bản 11li