Nhẫn Nam Cẩm Thạch Trắng Sữa Ánh Tím N48 Ni 21.5 Bản 11.5li