Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vàng Lông Hổ N79 Ni 16.5 Bản 10.5li