Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vuông Bắc Âu N44 Ni 19.5 Bản 10li