Nhẫn Nam Cẩm Thạch Xanh Phớt Nhẹ N60 Ni 16.5 Bản 12.5li