Nhẫn Nam Cẩm Thạch Xanh Rêu Phớt N34 Ni 20.5 Bản 18.3li