Cẩm thạch bạch ngọc bản hẹ PQ326 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ