Cẩm thạch bản hẹ vân đẹp sang PQ3055 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ