Cẩm Thạch Đẹp Bản Hẹ màu Xám tự nhiên PQ3247 ni 50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ