Cẩm thạch huyết tự nhiên bản hẹ đẹp PQ979 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ