Cẩm thạch thiên nhiên bản hẹ PQ908 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ