Cẩm thạch tự nhiên bản tròn PQ914 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ