Vòng bạch ngọc trắng tròn PQ303 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ