Vòng bạch ngọc tròn PQ310 ni 58-59 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ