Vòng bản dày đẹp PQ969 ni 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ