Vòng cẩm thạch ánh xanh uốn lượn PQ3115 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ