Vòng cẩm thạch bạch ngọc size nhỏ PQ3061 ni 48-49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ