Vòng cẩm thạch cối vuông sáng PQ992 ni 49-50

5,400,000