Vòng cẩm thạch cối xanh bông PQ550 ni 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ